[TRAN] the notes 2019・แทฮยอง 22/5/22

the notes 2019・แทฮยอง 22/5/22

the notes 2019・แทฮยอง 22/5/22

The Notes

มันเหมือนกับฉากสุดท้ายในความฝัน หากแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ…คนที่ปีนขึ้นไปนั้นเป็นซอกจินฮยอง ไม่ใช่ผม

แทฮยอง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2022

Clip

กลับไปหน้าสารบัญ the notes

 

 

 

Advertisements