[TH SUB] PINK TO GRAY – GRAY PART

สวัสดีค่ะ
ชมพูเทา เราทำไว้นานแล้วล่ะ ตั้งแต่ปี 2016
ว่าจะรีอัพอีกรอบ แต่ดันพบว่าลิ้งค์ที่เคยอัพไว้ไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ว

ตอนนี้เก็บได้เพียงภาคสีเทาเท่านั้น
เดี๋ยวถ้าหาฉบับเต็มได้ ว่าจะรีทำใหม่อีกครั้ง

[TH SUB] PINK TO GRAY – GRAY PART

ขอให้มีความสุขกับภาพยนตร์ที่ท่านรักค่ะ