[TH SUB] PINK TO GRAY – GRAY PART

สวัสดีค่ะ
ชมพูเทา เราทำไว้นานแล้วล่ะ ตั้งแต่ปี 2016
ว่าจะรีอัพอีกรอบ แต่ดันพบว่าลิ้งค์ที่เคยอัพไว้ไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ว

ตอนนี้เก็บได้เพียงภาคสีเทาเท่านั้น
เดี๋ยวถ้าหาฉบับเต็มได้ ว่าจะรีทำใหม่อีกครั้ง

[TH SUB] PINK TO GRAY – GRAY PART

ขอให้มีความสุขกับภาพยนตร์ที่ท่านรักค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s