[แปลไทย] นิยาย 花様年華 (THE NOTES) – 1

Start : 11 MAR 2019
Pages : 247

สารบัญ

The Notes

————————-

The Notes1
Prologue เด็กดี

————- 10 OCT 2009 – ซอกจิน

เงาในวัยเด็ก
————- 23 JUL 2010 – โฮซอก
————- 29 DEC 2010 – แทฮยอง
————- 06 APR 2011 – จีมิน
————- 21 JUL 2012 – ซอกจิน
————- 21 JUN 2016 – นัมจุน
————- 19 SEP 2016 – ยุนกิ
————- 11 SEP 2017 – จองกุก

ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่นี่
————- 02 MAR 2019 – ซอกจิน
————- 12 MAR 2019 – จีมิน
————- 12 JUN 2019 – ยุนกิ
————- 12 JUN 2019 – จองกุก
————- 25 JUN 2019 – ซอกจิน

เมื่อสิ้นฤดูร้อน เราก็ตัวคนเดียว
————- 20 MAR 2020 – แทฮยอง
————- 15 MAY 2020 – นัมจุน
————- 25 JUN 2020 – จองกุก
————- 25 JUN 2020 – ยุนกิ
————- 17 JUL 2020 – ซอกจิน
————- 15 SEP 2020 – โฮซอก
————- 30 SEP 2020 – จองกุก

ฉันต้องมีชีวิตรอด
————- 17 DEC 2021 – นัมจุน

สิ่งที่ควรตามหา เมื่อวันฉันหลงทาง
————- 02 MAR 2022 – โฮซอก
————- 29 MAR 2022 – แทฮยอง
————- 07 APR 2022 – ยุนกิ
————- 11 APR 2022 – ซอกจิน
————- 11 APR 2022 – นัมจุน
————- 11 APR 2022 – จองกุก
————- 11 APR 2022 – ยุนกิ
————- 11 APR 2022 – ซอกจิน
————- 28 APR 2022 – นัมจุน

สิ่งมีชีวิตติดปีก
————- 02 MAY 2022 – ซอกจิน
————- 02 MAY 2022 – ยุนกิ
————- 02 MAY 2022 – จองกุก

ชั้นบนสุดของตัวเมือง
————- 10 MAY 2022 – โฮซอก
————- 11 MAY 2022 – จีมิน
————- 12 MAY 2022 – โฮซอก
————- 15 MAY 2022 – จีมิน
————- 16 MAY 2022 – จีมิน
————- 16 MAY 2022 – โฮซอก
————- 19 MAY 2022 – จีมิน
————- 20 MAY 2022 – โฮซอก
————- 20 MAY 2022 – ซอกจิน
————- 20 MAY 2022 – แทฮยอง

วันคืนที่สวยงามที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเรา
————- 22 MAY 2022 – จองกุก
————- 22 MAY 2022 – แทฮยอง
————- 22 MAY 2022 – นัมจุน
————- 22 MAY 2022 – ซอกจิน
————- 22 MAY 2022 – แทฮยอง
————- 22 MAY 2022 – จีมิน
————- 22 MAY 2022 – จองกุก

หลังกลับจากทะเลนั่น
————- 13 JUN 2022 – ซอกจิน
————- 13 JUN 2022 – จองกุก
————- 13 JUN 2022 – โฮซอก
————- 13 JUN 2022 – แทฮยอง
————- 13 JUN 2022 – นัมจุน
————- 15 JUN 2022 – ยุนกิ
————- 15 JUN 2022 – จองกุก
————- 03 JUL 2022 – จีมิน
————- 04 JUL 2022 – จีมิน
————- 07 JUL 2022 – โฮซอก
————- 10 JUL 2022 – แทฮยอง
————- 13 JUL 2022 – นัมจุน
————- 14 JUL 2022 – ซอกจิน
————- 16 JUL 2022 – โฮซอก
————- 24 JUL 2022 – ซอกจิน
————- 24 JUL 2022 – จีมิน
————- 24 JUL 2022 – แทฮยอง

ทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น
————- 25 JUL 2022 – โฮซอก
————- 25 JUL 2022 – ยุนกิ
————- 28 JUL 2022 – จีมิน
————- 28 JUL 2022 – ยุนกิ
————- 07 AUG 2022 – นัมจุน
————- 11 AUG 2022 – แทฮยอง
————- 12 AUG 2022 – โฮซอก
————- 13 AUG 2022 – โฮซอก
————- 15 AUG 2022 – ซอกจิน
————- 29 AUG 2022 – แทฮยอง
————- 30 AUG 2022 – ยุนกิ
————- 30 AUG 2022 – ซอกจิน
————- 30 AUG 2022 – จองกุก
————- 30 AUG 2022 – ซอกจิน

Epilogue ฝันร้าย
————- 11 APR 2022 – แทฮยอง

Finished : 06 MAY 2019 – 11:13 PM

From Translator
————- 07 MAY 2019 – INFINITA

One thought on “[แปลไทย] นิยาย 花様年華 (THE NOTES) – 1

  1. Pingback: [The Note] From Translator

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s