Update version 1

ไม่มีอะไรหรอก เราแค่จะบอกว่า เราอัพเดทบล็อคใหม่แล้ว เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลย
ตั้งแต่โลโก้ของเอนทรี่ในแต่ละหมวด ภาพลายเซ็น และหน้า “About me”

อ้อ เมื่อเช้าก็อัพเดทหน้า “Mood” ไปด้วย ใส่ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องชมพูเทาเข้าไป
เดี๋ยวจะมาแนะนำโลโก้ใหม่ก่อนนะ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

whatnew
What’s NEW – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพเกี่ยวกับตัวเอง หรือ Diary

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

tran
Translate – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพสิ่งที่เราแปล ทั้งนิตยสาร บทความ อื่น ๆ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

report
REPORT – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพรีพอร์ตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต ไลฟ์ กิจกรรมที่เราทำ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

review
REVIEW – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะแนะนำ อยากจะนำเสนอให้รู้จัก

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

howto
How to – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะสอน

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

free
FREE! – ใช้เป็นโลโก้ใหม่เวลาอัพเกี่ยวกับของแจกฟรีต่าง ๆ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

kaino
KainO – ภาพลายเซ็นใหม่ของเรา จริง ๆ เราอยากจะใช้ “Weruwanarak W.” ด้วยซ้ำ แต่คิดว่าคงชื่อนี้ไว้น่าจะดีกว่า รอเวลาที่เหมาะสม แล้วจะเปลี่ยนอีกรอบ อนึ่ง ชื่อลายเซ็นนี้เราใช้มาตั้งแต่ปี 2009

และวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ สวัสดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s