2018

เป้าหมายประจำปี 2018

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นกว่าเดิม ทดลองทำ TOEIC ในเว็บไซต์
2. สอบ JLPT N1 ต่อไปเรื่อย ๆ ทุกปี ปีละ 2 รอบ (ต่อให้ผ่านแล้วก็ตาม)
3. เจอ GOT7 หรือไม่ก็ BTS
4. ดูคอนเสิร์ต
5. ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในตำแหน่งที่โตขึ้น
6. เก็บเงินเย็นให้ได้ 200,000 บาท
7. อ่านหนังสือ 3 เล่ม อะไรก็ได้
8. เพจ INFINITA ทะลุ 70,000 Likes