[TRAN] the notes 2019・จองกุก 22/5/22

the notes 2019・จองกุก 22/5/22

the notes 2019・จองกุก 22/5/22

The Notes

มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พวกเราวิ่งบนถนนเรียบชายหาด ลมหายใจติดขัด เหงื่อกาฬไหลย้อย ศีรษะปวดตุบ แต่เพราะพี่ ๆ เขาไม่ยอมหยุดวิ่ง เพราะงั้น ผมเองก็ไม่หยุดวิ่งเช่นกัน

จองกุก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2022

Clip

กลับไปหน้าสารบัญ the notes

 

 

 

Advertisements