2019

เป้าหมายประจำปี 2019

  1. เพจ INFINITA ยังคงอยู่รอด
  2. เพจ INFINITA ยอด Likes ทะลุ 70K
  3. ไปคอน BTS
  4. หาช่องทางทำเงินเพิ่ม 1 ช่องทาง
  5. สอบ JLPT N1 เดือน 6
  6. สอบ JLPT N1 เดือน 12
  7. สอบผ่าน JLPT N1 ปีนี้
  8. มีงานทำเป็นรูปเป็นร่าง